School

De school heeft ongeveer 380 leerlingen die verdeeld zijn over verschillende groepen. Onze leerlingen werken in homogene leeftijdsgroepen bij en met elkaar.

De groepsgrootte varieert tussen de 20 en de 28 kinderen. Aan de school zijn 30 medewerkers verbonden in verschillende onderwijsgevende en ondersteunende functies.

De ouders participeren actief binnen verschillende gebieden van het onderwijs op onze school. Er is een actieve oudervereniging die onder andere de ouderhulp organiseert.

Meer informatie kunt u vinden op de pagina's in het menu aan de linkerkant van de website.

Naar de homepage