Groep 8

Groep 8 is het laatste jaar binnen de bovenbouw en tevens het laatste jaar van het basisonderwijs. Na dit jaar zal uw kind verder gaan in het voortgezet onderwijs en het doel van dit jaar is om uw kind daar zo goed mogelijk op voor te bereiden.

Wat gebeurd er in groep 8?

In dit jaar zal al het geleerde in de voorgaande groepen nog verder worden verdiept en uitgebreid. Het tempo gaat nog iets verder omhoog en uw kind krijgt nog meer opgaven die in minder tijd volbracht dienen te worden. Ook het aantal proefwerken zullen in dit jaar verder toenemen. Dit alles om groep 8 zo goed mogelijk te laten aansluiten op de werkdruk en het tempo in het voortgezet onderwijs.

Net als in groep 7 dient uw kind in staat te zijn om een goed werkstuk te kunnen maken en dit kunnen bespreken. Ook boekbesprekingen en spreekbeurten komen dit jaar weer aan de orde. Daarnaast leren de kinderen om presentaties en werkstukken van elkaar te bespreken en eerlijk en juist te beoordelen.

De ontwikkeling wordt in dit jaar verder verbreed met onder meer topografie, nieuws en actualiteiten uit de maatschappij. Er wordt van uw kind verwacht dat het zich steeds breder en actiever ontwikkeld en daarnaast kritisch kan denken over zichzelf en over anderen.

Een ander belangrijk aspect is het respectvol (leren) omgaan met verschillende klas culturen. In een multiculturele samenleving is het belangrijk dat uw kind weet wat normen en waarden zijn en zich respectvol kan bewegen binnen verschillende culturen.

Bij de vakken rekenen en taal zal de lesstof nog verder worden uitgediept en de moeilijkheidsgraad zal hierbij nog verder toenemen.

In groep 7 en/of 8 zal ook het verkeersexamen worden afgenomen middels het landelijke verkeersexamen. Dit zal de zelfredzaamheid van uw kind in het verkeer vergroten en de veiligheid verbeteren.

In het laatste jaar van de basisschool zal de creativiteit van uw kind nog verder worden ontwikkeld door o.a. tekenen, handvaardigheid, muziek, dans en toneel. De laatste drie komen prachtig samen door de musical die groep 8 traditiegetrouw aan het einde van het jaar zal presenteren.

Tot zover de informatie over groep 8. Na groep 8 van het basisonderwijs dient u kind een keuze te maken voor een school in het voortgezet onderwijs. De volgende website kan u daar wellicht bij helpen?