Groep 6

Zodra uw kind in groep 6 zit is uw kind in de bovenbouw van het basisonderwijs terecht gekomen. Bij de "bovenbouwers" gaat de ontwikkeling en de verwachtingen in een nog hogere versnelling om de kinderen zo voor te bereiden op het middelbaar onderwijs.

Wat gebeurd er in groep 6?

Schrijven blijft belangrijk, maar spelling en grammatica worden nu ook een steeds belangrijker. Hoewel dit een continue proces is zal ook in dit jaar de woordenschat van uw kind verder worden uitgebreid.

Lezen zal in groep 6 vooral in het teken staan van begrijpend lezen. Dit is belangrijk voor het verder ontwikkelen van de studievaardigheden van uw kind.

Rekenen zal in deze groep worden uitgebreid met meer meetkundige berekeningen zoals bijvvoorbeeld het kunnen berekenen van oppervlakte, inhoud en omtrek. Naast de meetkunde gaat uw kind ook toepassingen van tijd en geld leren.

Wat betreft de verder ontwikkeling zal er worden doorgebouwd op de aspecten die in groep 5 werden behandeld, zoals omgaan met tijd, verantwoordelijkheid en initiatief nemen, samenwerken en creativiteit.

Tot dusver groep 6. Klik hier om te zien wat groep 7 in petto heeft?