Groep 5

Groep 5 is de laatste groep van de middenbouw van het basisonderwijs. Dit jaar staat met name in het teken om uw kind op het juiste niveau te krijgen, zodat doorstroming naar de bovenbouw mogelijk is. In deze groep gaat de ontwikkeling van uw kind en de verwachtingen hierover nog een stukje verder omhoog. Alle

Wat gebeurd er in groep 5?

Een van de belangrijkste aspecten in deze groep is dat het kind verbeterpunten leert ontdekken bij zichzelf. Dit is aspect is namelijk essentieel voor de verdere ontwikkeling en doorstroming naar de bovenbouw.

Met schrijven gaan we er aan werken om het handschrift nog verder te verbeteren en het tempo waarin kan worden geschreven omhoog te brengen. Dit is belangrijk om in de toekomst snel en efficient grotere hoeveelheden aan informatie op een juiste en nette manier te kunnen verwerken.

Samenwerken met kinderen uit de groep wordt naar een hoger niveau getild en de verantwoordelijkheid voor het eigen gedrag wordt verder ontwikkeld. Uw kind dient in staat te zijn om hier een gesprek over te kunnen voeren en leert daarnaast omgaan met tijd die beschikbaar is voor taken. Het leert ook taken te verdelen en op een eerlijke en correcte manier het aandeel van anderen in een opdracht te beoordelen. Daarnaast wordt het bijdragen en organiseren van dingen een steeds belangrijkere en actievere taak.

Tevens zal in dit jaar meer gebruik gemaakt worden van computers met als belangrijkste doel om kinderen te leren hoe ze informatie kunnen vinden en deze vervolgens te verwerken tot een werkstuk.

Tot slo zal de creativiteit verder worden ontwikkeld. De lessen tekenen, handvaardigheid, muziek, toneel en dans zullen hier in grote mate toe bijdragen.

Tot zover de informatie over groep 5. Klik op de volgende link wanneer u meer wilt weten over wat uw kind allemaal in groep 6 staat te wachten.