Groep 4

Deze pagina geeft u meer informatie over groep 4 van het basisonderwijs. Groep 3 en groep 4 zijn met name bedoeld om uw kind om te vormen van kleuter naar een schoolgaand kind, zodat het zich steeds meer gaat ontwikkelen tot leerling.

Wat gebeurd er in groep 4?

In groep 4 zal eveneens als in de 3e groep veel meer de nadruk komen te liggen op het leren. Hierdoor zal er minder tijd zijn om spelenderwijs te leren. Daarnaast betekent dit dat uw kind zal moeten leren om langer te luisteren en stil te kunnen zitten. In veel gevallen beginnen we in deze groepen met de vertelkring waar beide voorgaande eigenschappen belangrijk zijn.

Wat betreft lezen zal in deze groep de nadruk liggen op het technisch lezen en het goed beheersen daarvan. Naast de leestechniek wordt ook veel aandacht besteed aan het begrijpend leren lezen.

Met rekenen gaan we in deze groep werken met getallen tot en met 100. Om meer inzicht te krijgen zullen sommen ook vaker in taalvorm aan worden geboden.

In groep 4 wordt er meer met schriften gewerkt en niet alleen maar invul werkboekjes.

Verder wordt er ook steeds meer gevraagd qua concentratie, nauwkeurig werken en zelfredzaamheid. De eerste stappen worden gezet om zelfstandig taken te gaan volbrengen en kleine uitdagingen oplossen.

Het grove motoriek verder worden ontwikkeld, maar daarnaast werken we er ook aan om het fijne motoriek te ontwikkelen. Het fijne motoriek is met name van belang bij het werken met potlood en pen en om er voor te zorgen dat het schrijven steeds mooier en nauwkeuriger wordt.

Tot slot zal uw kind zich verder ontwikkelen op sociaal emotioneel gebied. Een aantal belangrijke aspecten hierbij zijn het goed samen leren werken, in staat zijn om een conflict op te lossen, het rekening kunnen houden met een ander, het zich kunnen verplaatsen en een zeer belangrijke dat uw kind zich vertwoordelijk vind en wil zijn voor zijn eigen gedrag.

Tot zover de informatie over groep 4. Klik op de volgende link wanneer u meer wilt weten over wat uw kind allemaal in groep 5 staat te wachten.