Groep 3

Deze pagina geeft u meer informatie over groep 3 van het basisonderwijs. In tegenstelling tot de eerste twee groepen is groep 3 de eerste groep behorende tot de middenbouw van de basisschool.

Wat gebeurd er in groep 3?

Waar de nadruk in de eerste 2 groepen nog heel erg lag op het spelenderwijs leren leren zal het er in groep 3 een stuk serieuzer aan toe gaan. Waar er in groep 2 al een begin werd gemaakt met het leren van simpele taakjes zal in groep 3 de nadruk meer op leren komen te liggen en minder op spelen.

Ook de aangeleerde vaardigheden van groep 2 zullen in deze groep nog verder worden uitgebreid. De leerstof wordt ingewikkelder en ook op het gebied van de woordenschat, motoriek en sociaal emotioneel ontwikkeling zal alles in een hogere versnelling worden geplaatst.

In groep 3 staat het aanleren van de basis voor wat betreft lezen, rekenen en schrijven centraal. Uw kind gaat eerst woordjes leren lezen en vervolgens eenvoudige zinnen. Tegelijkertijd worden de eerste stappen gezet om uw kind te leren schrijven. Eerst los en daarda aan elkaar geschreven woorden. Tot slot leert uw kind de getallen 1 t/m 20 krijgen om vervolgens te leren optellen en aftrekken met deze getallen. Verder zal in deze groep een kennismaking plaatsvinden met het honderdveld.

Tot zover de informatie over groep 3. Klik op de volgende link wanneer u meer wilt weten over wat uw kind allemaal in groep 4 staat te wachten.