Groep 2

Op deze pagina vindt u meer informatie over de tweede groep van het basisonderwijs. Net als groep 1 behoort groep 2 tot de onderbouw van het basisonderwijs.

Wat gebeurd er in groep 2?

Na het voltooien van de eerste groep kan uw kind verder naar groep 2 van de basisschool gaan (voorheen de 2e klas van de kleuterschool).

Net als in groep 1 gaat het er in groep 2 nog steeds om om uw kind spelenderwijs te leren leren. In groep 2 wordt uw kind voorbereid om te gaan leren lezen, leren schrijven en natuurlijk ook alvast om te gaan leren rekenen.

In de 2e groep wordt er ook de nodige aandacht besteed aan de emotionele en vooral sociale groei van uw kind. Het samen leren werken en spelen met andere kinderen wordt hier steeds belangrijker.

Door gebruik te maken van werkthema's worden de vaardigheden van uw kind steeds verder ontwikkeld. In groep 2 wordt met name aandacht besteed aan het ontwikkelen van de volgende zaken:

Tegen het einde van groep 2 heeft uw kind zich op deze gebieden dusdanig ontwikkeld dat er een solide basis is gelegd en het zich prima moet kunnen redden in groep 3.

Tot zover de informatie over groep 2. Klik op de volgende link wanneer u meer wilt weten over wat uw kind allemaal in groep 3 staat te wachten.