Groep 1

Op deze pagina vindt u meer informatie over de eerste groep van het basisonderwijs. Groep 1 behoort tot de onderbouw van de basisschool.

Wat gebeurd er precies in groep 1?

Zodra uw kind de vierjarige leeftijd bereikt kan deze naar groep 1 van de basisschool gaan (voorheen de 1e klas van de kleuterschool).

Het belangrijkste doel van de 1e groep is om uw kind te laten wennen. Wennen aan een andere structuur dan uw kind de jaren daarvoor thuis gewend was. Groep 1 is dus gericht op de omschakeling van thuis zijn naar het "schoolritme".

Zo leert uw kind wat het ritme van school is en bijvoorbeeld ook welke rituelen er in een klas zijn. In deze groep komt natuurlijk ook alvast het uitvoeren van simpele taakjes aan de orde. De nadruk ligt hier op het spelender wijs leren leren.

Zoals u ziet legt groep 1 de basis voor het verdere schoolverloop van uw kind.

Tot zover de informatie over groep 1. Klik op de volgende link wanneer u meer wilt weten over wat uw kind allemaal in groep 2 staat te wachten.