Uilenpost

De Uilenpost is de schoolkrant van de Van Dijckschool. De krant verschijnt 3x per jaar: voor de Kerstvakantie, de meivakantie en de zomervakantie. De Uilenpost wordt gemaakt door ouders, kinderen en leerkrachten. Elke groep levert een bijdrage.

Daarnaast heeft de Uilenpost een jeugdredactie die bestaat uit kinderen van groep 8. Per editie verandert de samenstelling van deze redactie, zodat zoveel mogelijk kinderen als redacteur aan de beurt komen. Ook heeft elke editie een eigen thema.

Voor het schooljaar 2012/2013 waren dat ‘Eten en drinken’, ‘Duurzaam’ en ‘Uit de kunst’. Voor het schooljaar 2013/2014 was het thema van de schoolkrant ‘Afrika’.

De redactie en de opmaak van de schoolkrant bestaat uit een vast redactieteam en, zoals eerder vermeld, uit de jeugdredactie van de kinderen van groep 8

De oudervereniging organiseert en bekostigt de schoolkrant.

Door een technisch probleem konden de laatste uitgaven van de schoolkrant niet op onze website worden geplaatst.