TSO

De overblijf wordt op school wordt geco÷rdineerd door Kind & Co. De co÷rdinator is dagelijks tussen 11.30 en 14.30 uur aanwezig. Tevens is zij co÷rdinator van de voor- en naschoolse opvang, dat bij ons op school intern is georganiseerd in samenwerking met Kind & Co.