Schoolgids

Sinds 1 januari 1999 is iedere in het primaire en voortgezet onderwijs in Nederland verplicht een schoolgids uit te geven. In deze gids kunt u informatie vinden over het functioneren van de school. De schoolgids geeft inzicht in de werkwijze, de doelen en activiteiten van de school en wat de resultaten hiervan zijn.

In deze gids staat tevens meer informatie over de zorg voor jonge kinderen en kinderen met specifieke onderwijsbehoeften. Tevens vindt u informatie over de rechten en plichten van u als ouders, van de leerlingen en hun bevoegd gezag, de benutting van de onderwijstijd, de ouderbijdrage en omgang met bijdragen als sponsoring.

Uitgebreide informatie over de schoolgids kunt u hier vinden.