Gym

Gym, sport of bewegingsonderwijs is belangrijk op elke school en dus ook op het basisonderwijs. Vanuit de overheid zijn er wettelijke richtlijnen gesteld aan het aantal uur dat iedere leerling aan beweging zou moeten doen zolang zij op school zitten. Op deze pagina vindt u hier meer informatie over.

Gym voor het basisonderwijs?

Wanneer we kijken naar het huidige onderwijsbeleid, dan zouden kinderen op de basisschool qua bewegingsonderwijs twee maal per week 45 minuten gym moeten krijgen.

Het is hierbij belangrijk om te weten dat niet iedere leraar of lerares bevoegd is om gym te geven. Vanaf 2006 mag gym voor de groepen 3 tot en met 8 van het basisonderwijs namelijk alleen nog maar worden gegeven door vakleerkrachten of groepsleerkrachten met een aanvullende bevoegdheid. Dit betekent dat de betreffende leerkracht een ALO vakleerkracht is of in het bezit is van een vakbewaamheid lichamelijke oefening van de PABO. Voor groep 1 en 2 van de onderbouw is deze bevoegdheid geen verplichting.

Meer informatie over het bewegingsonderwijs kunt u hier vinden.