Welkom

Welkom op de voormalige website van onze school! Hier vindt u onder meer historische informatie over de school aangevuld met actuelere onderwijsinformatie.

Voor meer informatie over de schoolgids en informatie, zoals nieuws en de nieuwsbrief kunt u op de links in de tekst klikken. Ook de medezeggenschapsraad en oudervereniging hebben een eigen plek op de site.

Wilt u weten waar de kinderen gedurende het schooljaar mee bezig waren, kijkt u dan eens op de groepenpagina’s. Daarnaast bevat de site gegevens over buitenschoolse opvang en de peuterspeelzaal

Mocht u meer willen weten of een afspraak willen maken, dan verwijzen wij u graag naar onze nieuwe website van onze school.

Mededelingen

Voorschoolse opvang en BSO
Er wordt op dit moment geen voorschoolse opvang geboden. Wanneer u echter wel behoefte hebt aan deze vorm van opvang, kunt u contact opnemen met de planner van Kind & CO, zij werkt op dinsdag, woensdag en donderdag.

Ouderbijdrage
Denkt u nog aan de vrijwillige ouderbijdrage voor de oudervereniging? Zie ook de brief hierover.

Bijles basisschool leerlingen
Hoewel de hoeveelheid informatie en de druk en snelheid hiervan nog lang niet op het niveau staat van het voortgezet onderwijs zijn er weldegelijk leerlingen die problemen hebben om mee te komen in het basisonderwijs. In de groepen 6 t/m 8 komt het steeds vaker voor dat leerlingen behoefte hebben aan ondersteuning of bijles.

De noodzaak voor bijles is zeker geen zwakte. Dit instituut een brilliante methode ontwikkeld om basisschool bijles nog effectiever te maken. Het is van groot belang om leerproblemen bij basisschool leerlingen in een vroeg stadium te herkennen en er voor te zorgen dat deze worden weggenomen voordat uw kind naar het voortgezet onderwijs gaat. Hiermee wordt veel stress bij kinderen en natuurlijk ook ouders voorkomen!

Schoolkrantnieuws
De eerste Uilenpost heeft sinds het schooljaar 2014 een digitale component: oplossingen staan niet meer in de papieren versie, maar op deze site. Ook verschillende in de Uilenpost genoemde urls bezoekt u makkelijk via onze site. Kijk daarvoor op de Uilenpostpagina.   

Nieuw MR-lid. Zoals u in de nieuwsbrief van 13-12-2013 heeft kunnen lezen is de vacature van MR-lid ingevuld. De MR bestaat nu uit drie leerkrachten en drie ouders.